Budget Gamer Plus

De Budget Gamer Plus is in het leven geroepen om het gat van Budget naar Medium Gamer te dichten. Met losse videokaart en daarmee flink krachtiger onze Budget non-plus variant.