Privacy bij Danmetic


Welke persoonsgegevens slaan wij op?

Om onze diensten te kunnen leveren hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn nodig om orders te verwerken. Daarom vragen we je deze in te voeren bij het plaatsen van een order. Als je wilt kun je deze gegevens ook opslaan onder je account, zodat je sneller af kunt rekenen en niet bij iedere order je gegevens opnieuw in hoeft te vullen.

De persoongegevens die wij opslaan zijn:

  1. NAW gegevens - Naam, adres en woonplaats (NAW) worden gebruikt om facturen op naam te zetten en orders naar het juiste adres te sturen.
  2. Bedrijfsnaam - Als je namens een bedrijf een bestelling doet, vragen wij je de bedrijfsnaam in te voeren zodat wij de factuur op naam van het bedrijf kunnen zetten.
  3. Contactgegevens - Wij vragen naar jouw email en telefoonnummer zodat we je op de hoogte kunnen houden van je bestelling, of bijvoorbeeld contact met je op kunnen nemen om een order te bespreken. Indien je een account hebt aangemaakt, gebruiken wij je emailadres ook om je account aan te koppelen zodat je daarmee kunt inloggen.
  4. Betalingsgegevens - Indien je een betaling doet via onze website, laat je automatisch je naam en rekeningnummer achter. Deze gegevens worden gebruikt om de transactie te valideren.
Hoe worden persoongegevens beveiligd?

Persoonsgegevens worden beveiligd op de servers van onze webhost opgeslagen (neostrada en transip). Je kunt als accounthouder deze gegevens inzien door in te loggen met jouw emailadres en wachtwoord. Wachtwoorden worden gehasht opgeslagen in een database en zijn daardoor niet in te zien. Wij kunnen dus ook geen wachtwoorden opvragen als die worden vergeten. Er kan enkel een nieuw wachtwoord worden ingesteld via email.

Verder wordt de verbinding tussen Danmetic en jouw pc versleuteld door middel van TLS. Daardoor is het voor derden niet mogelijk om de inhoud van de communicatie in te zien. Ook onze emails worden versleuteld verzonden met TLS.

Met welke partijen worden persoongegevens gedeeld?

- PostNL / MyParcel
Na het plaatsen van een order zullen er persoonsgegevens gedeeld worden met onze vervoerder (PostNL via MyParcel). Zo weten zij waar ze de order af moeten leveren. Daarvoor worden NAW gegevens en bedrijfsnaam gebruikt. Ook je email kan doorgegeven worden zodat je automatisch een tracking-link ontvangt en je je pakket kunt volgen. Telefoonnummers worden niet gedeeld.

- Rabobank Omnikassa
Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Omnikassa van Rabobank. Deze verwerkt je betaalgegevens zoals je rekeningnummer en de naam waarop de rekening geregistreerd staat. Rabobank Omnikassa heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen, en behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

- E-boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden. Verkoopfacturen worden bij e-boekhouden ingeboekt, waarop NAW-gegevens, bedrijfsnaam en orderdetails te zien zijn. Deze gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Cookies

Dan de cookies: grofweg zijn cookies in te delen in 3 categoriën: functionele cookies, analytische cookies en trackingcookies. Danmetic maakt gebruikt van functionele en geanonimiseerde analytische cookies.

Functionele cookies worden (heel verassend) gebruikt om de website te laten functioneren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het koppelen van je account aan je browser. Hiermee zien wij dat je bent ingelogd en kun je je gegevens inzien via je account.

Geanonimiseerde analytische cookies worden gebruikt om te kijken hoe gebruikers zich over onze webshop bewegen, zodat we inzicht krijgen in de werking hiervan. Wij zien bijvoorbeeld of mensen vaak op een bepaalde pagina terecht komen, of hoe lang men gemiddeld op onze website blijft hangen. Omdat deze gegevens geanonimiseerd worden zijn ze niet te herleiden tot een persoon.

Omdat wij geen trackingcookies of persoonlijke analytische cookies gebruiken zie je ook geen cookie-melding op onze site. Je wordt niet buiten onze website getrackt en er wordt geen profiel van je gemaakt om bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties op andere websites te genereren.

Ook belangrijk om te melden: alle analytische data is in eigen beheer. Wij hebben daar dus zelf de volledige controle over en delen dit niet met andere partijen. (voor de geïnteresseerden: gebruik van de website wordt geanalyseerd door een matomo installatie die op onze eigen server wordt gehost.

Jouw rechten

Volgens de Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn. Om een beroep te doen op één van deze rechten kun je een verzoek sturen naar info@danmetic.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie.

- Inzagerecht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken in te zien. Indien je verzoek tot inzage wordt ingewilligd sturen we een overzicht van de persoonsgegevens op naar het bij ons bekende e-mailadres.

- Rectificatierecht

Je hebt het recht om persoonsgegevens aan te laten aanpassen. Indien een verzoek tot rectificatie wordt ingewilligd sturen wij een bevestiging van aanpassing naar het bij ons bekende e-mailadres.

- Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van persoongegevens te beperken. Indien een verzoek tot beperking wordt ingewilligd sturen wij een bevestiging van de beperking naar het bij ons bekende e-mailadres, en beperken wij het verwerken van de gegevens tot je deze beperking weer opheft.

- Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens door een andere partij uit te laten voeren. Indien een verzoek tot overdraging wordt ingewilligd sturen wij een kopie van alle verzamelde persoonsgegevens naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.

- Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens. Zodra je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk je gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Indien je bezwaar gegrond is stellen wij je een kopie van al je persoonsgegevens ter beschikking en staken wij de verwerking van je persoonsgegegevens. Verder heb je bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken persoonsgegevens echter niet op zodanige wijze dat dit recht hier van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via info@danmetic.nl.

Als je vermoed dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.